Sme nezávislá spoločnosť poskytujúca bezpečnostné poradenstvo, zúročujúca viac ako 10 ročné skúsenosti z pôsobenia v najväčších bezpečnostných spoločnostiach na Slovensku. A preto Vám môžeme poskytnúť úplne nestranné riešenia v tejto oblasti. Neváhajte a oslovte Nás s Vašimi požiadavkami.

Profesionálny security konzultant podporí Vašich manažérov a zamestnancov zodpovedných za bezpečnosť, a pomôžeme Vám nájsť tie najoptimálnejšie riešenia.

Poskytujeme komplexné bezpečnostné poradenstvo v oblastiach ochrany majetku a osôb.

Ak Vaša spoločnosť potrebuje vypracovať plány ochrany objektov, podklady a zadania pre výberové konania na ochranu majetku a osôb formou strážnej alebo detektívnej služby, prepravu hotovosti a cenín, inštaláciu kamerových a zabezpečovacích systémov, sme ten pravý partner pre Vás.

Zároveň Vám ponúkame komplexný bezpečnostný audit, v ktorom pre Vás posúdime funkčnosť, efektivitu a stav zavedených bezpečnostných systémov, podľa vašich požiadaviek a v súlade s najmodernejšími bezpečnostnými štandardmi.

Po vykonaní analýzy Vám odovzdáme vyhodnotenie bezpečnostných rizík s návrhom optimálnych bezpečnostných riešení „šitých priamo na mieru“.