On-line monitoring bezpečnosti a kontrola činnosti zamestnancov. Ponúkame kompletné hardvérové – softwarové riešene jednoduchou formou prenájmu technológie na paušál.

Poskytnite svojím zákazníkom Viac. Revolučný spôsob odlíšenia sa od konkurencie a garancie poskytovaných služieb.

Majte neustály prehľad o práci Vašich pracovníkov v teréne a dbajte na ich bezpečnosť.

  • Evidencia vykonávania upratovacích služieb.
  • Evidencia a monitoring bezpečnosti technikov v teréne.
  • On-line monitoring mestských technických služieb pracovníkmi v teréne.
  • Prehľad o vykonaných kontrolách a servisoch rôznych zariadení s upozornením na ich nevykonanie.
  • Prehľad o obchôdzkach bezpečnostných pracovníkov na strážených objektoch.
  • Monitoring činnosti mestských a obecných hliadok dodržiavania poriadku.
  • Detekcia pádu pracovníka a funkcia „PANIC“ na privolanie pomoci.
  • Ochrana a monitoring starších a chorých (Alzheimerova choroba, epilepsia a pod.)
  • Ochrana a monitoring organizovaných skupín (turistov, detské výlety)

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku na prenájom, alebo kúpu zariadenia: mypatrol@mokus.sk

Ako funguje MyPatrol

Ako Funguje MyPatrol


On-line zobrazenie polohy zariadenia A-GPS.

Aktívna ochrana umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu v sieti GSM. Tlačidlo „CALL ME“ umožňuje odosielanie požiadaviek o hovor formou GPRS na monitorovaciu stanicu, alebo priamy telefonát na preddefinované autorizované číslo (polícia, hasičská stanica, vedúci a pod.). Na zariadenie je tiež možné kedykoľvek zavolať z autorizovaného telefónneho čísla.

Tagy (kontrolné body) vo forme kľúčeniek, alebo mincových štítkov môžu, ktoré sú pevné alebo mobilné, a ľahko naprogramované tak, aby po prečítaní poskytli vhodné správy.


Tlačidlo „PANIC“ je možné použiť v prípade núdze. Po jeho stlačení sa vysiela núdzový signál na monitorovaciu stanicu s požiadavkou o pomoc.

Odolnosť proti zničeniu:

Ukladanie údajov aj v prípade úplného zničenia čítačky.

Odolnosť voči akýmkoľvek poveternostným podmienkam (chlad, vlhkosť, teplo).

Oznámenie všetkých mechanických pokusov o zničenie zariadenia.


Detektor, ktorý umožňuje zistiť, či zariadenie bolo vystavené silným elektromagnetickým poliam (napr. z mikrovlnnej rúry).


Vyššia spoľahlivosť vďaka zvýšenému zabezpečeniu pri sabotáži.

Snímače a príslušenstvo

Snímače a príslušenstvo

Snímače a príslušenstvo

Snímače a príslušenstvo